ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2017 TAGLIO DELLA VASSILOPITA

vasillopita2017

Η Ελληνική Κοινότητα της Μπρέσιας και της Κρεμόνας είναι στην ευχάριστη θέση να γιορτάσει μαζί σας για την Κοπή της Βασιλόπιτας 2017.

Σας περιμένουμε την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου στις 12.30 στο εστιατόριο “La Cantoniera” του Pontevico.
La Comunità Ellenica di Brescia e Cremona è lieta di festeggiare con voi il Taglio della Vassilopita 2017.
Vi aspettiamo Domenica 12 Febbraio alle 12.30 al ristorante “La Cantoniera” di Pontevico (BS). 

Prenotazioni al 333 6919689 (Costantino) o con mail  http://info@ellade.org

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA anno 2017

logoCEBC_x_SitoWordPressI soci della Comunità Ellenica di Brescia e Cremona sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione a Pontevico (BS) Aula Magna delle Scuole Elementari, via Tito Speri,  il giorno  12/02/2017, alle ore 06:00, ed eventualmente in seconda convocazione il giorno:

DOMENICA 12/02/2017 ALLE ORE 11:00
 
sempre nel medesimo luogo, per esaminare il seguente ordine del giorno:
1.      Tesseramento 2017;
2.      Approvazione Bilancio consuntivo 2016;
3.      Bilancio di previsione 2017;
4.      Programmazione culturale 2017;
5.      Elezione del nuovo Consiglio Direttivo per il biennio 2017-2018
6.      Varie ed eventuali.
L’assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie.
Chi è in regola con l’iscrizione e desidera candidarsi per il nuovo Consiglio Direttivo, per il Collegio dei Revisori dei Conti o per il Collegio dei Probiviri, è importante che mandi una mail con l’ espressa volontà e i propri dati a: info@ellade.org entro il 10 febbraio 2017.
A seguito dell’assemblea si terrà il pranzo per i soci della Comunità e i  loro invitati, fissato alle ore 13:00 presso la Trattoria La Cantoniera – via San Rocco,31 di Pontevico (BS) a menù fisso con un costo di € 20,00 e con  il taglio della tradizionale Vassilopita.
Chi è interessato a partecipare al pranzo è pregato di inviare conferma e numero di persone all’indirizzo: info@ellade.org  o al numero di telefono 3336919689 (Costantino).
Si ricorda che i soci possono invitare a partecipare anche simpatizzanti non iscritti alla Comunità, per dare loro l’opportunità di conoscere le attività svolte.
Vi informiamo inoltre che venerdì 10 marzo alle ore 17,30 presso la sala Spazio Comune di piazza Stradivari a Cremona si terrà la presentazione del libro “La ragazza del Mar Nero” in presenza dell’autrice Maria Tatsos. Siete tutti invitati a partecipare!