Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση

pasquaΝέα Μονή στη Χίο    Nea Monì a Chios (mosaico risalente all’ XI sec.)

Αγαπητά Μέλη και Φίλοι

η Ελληνική Κοινότητα της Μπρέσιας και Κρεμόνας

εύχεται σε όλες τις οικογένειες

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση

με αγάπη, υγεία και ευτυχία


minoanlines_easter_en

Carissimi Soci ed Amici

la Comunità Ellenica di Brescia e Cremona

augura a tutte la famiglie

una serena Pasqua Ortodossa

Τι θα φάμε το Πάσχα;    Cosa mangeremo per Pasqua?

Μαγειρίτζα

Μαγειρίτζα

Continua a leggere

Seconda intervista al programma televisivo Ore 12 di Cremona 1tv

Ore 12: la puntata di venerdì 22 aprile 2016 di Cremona 1tv

Comunità Ellenica di Brescia e Cremona: nuova intervista col presidente dott. Costantino Buzalis e con il dott. Emidio D’Angelo autore del libro “Eravamo a Trebisonda. L’Odissea dei Greci del Ponto” in occasione della serata dedicata al Ponto di Domenica 24 aprile al Teatro Monteverdi di Cremona.pontos_map

La diaspora ellenica contemporanea in Italia

Dall’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Irpps-Cnr), riceviamo e pubblichiamo:

Gent.mo Angelo Locatelli,

Le scrivo per comunicarle l’uscita della pubblicazione Terra ancestrale. La diaspora ellenica contemporanea in Italia tra prima e seconda generazione di Andrea Pelliccia e Rigas Raftopoulos (Irpps-Cnr), attinente alla ricerca sulla diaspora ellenica contemporanea in Italia, a cui ha dato anche Lei un prezioso contributo grazie alla Sua collaborazione. La pubblicazione è disponibile gratuitamente on line, in modalità open access, al seguente link:

http://www.irpps.cnr.it/e-pub/ojs/index.php/mono/article/view/978-88-98822-09-6/pdf

Continua a leggere

Αφιέρωμα στον Πόντο—Serata dedicata al Ponto

Una magnifica carrellata di immagini del Ponto, prima della cacciata dei Greci, offertaci dal dott. Emidio D’Angelo che domenica 24 aprile 2016 sarà con noi al Teatro Monteverdi di Cremona per presentarci il suo libro “Eravamo a Trebisonda. L’Odissea dei Greci del Ponto”. Vi aspettiamo numerosi!!